صفحه نخست > فروش خاک گلخانه / خاک پوششی / مطالب اموزشی > ویژگی کودمرغی

ویژگی کودمرغی


9 مهر 1394. نویسنده: kimiagostar
 ویژگی کودمرغی
1.برای تولید کمپوست از کودمرغ گوشتی استفاده می شود
2.در کمپوست به ازای هر تن کلش گندم حدود 650 تا 700 کیلوگرم کودمرغی استفاده می شود
3.که باید ابتدا سرند و قطعات درشت تر با خردکن خرد شود
4.کودمرغی نباید بیشتر از 2 ماه بماند
5.چنانچه خیلی خیس و خمیری بود باید با برگردان نمودن خشک شود
6.مقدار ناخالصی ها شامل کارتن و مقوا و تراشه چوب مرغ داری نباید از حدی بیشتر باشد
7.در یک کامیون 10 تن بسته به رطوبت حدود 9 تا 10 تن کودمرغی جا می گیرد
8.آنالیز حدود و میانگین کود مرغی :
9.ازت = 3/6 درصد
10.فسفر = 2 درصد
11.پتاس = 1/6 درصد
12.کلسیم = 7 درصد
13.منیزیم = 0/9 درصد
14.سدیم = 0/3 درصد
15.گوگرد = 0/6 درصد
16.روی = 460 mg/kg
17.مس = 125 mg/kg
18.منگنز = 500 mg/kg
19.آهن = 1700 mg/kg
20.ماده آلی = 73 درصد
21.ماده خشک = 50 درصد
22.حدود EC=46 دسی زیمنس بر متر
23.حدود 7/5 = pH

بازگشت