صفحه نخست > مطالب اموزشی > هیپوکلریت کلسیم

هیپوکلریت کلسیم


9 مهر 1394. نویسنده: kimiagostar
 هیپوکلریت کلسیم
آبیاری یکی از مدیریت های مهم در پرورش قارچ است
سی دقیقه هوای خشک بعد از هر آبیاری الزامی است
هیپوکلریت کلسیم خاصیت ضدباکتریایی دارد
هیپوکلریت کلسیم خاصیت ضدعفونی کنندگی دارد
با آبیاری با محلول کلر ماندگاری قارچ برداشت شده بیشتر می شود
کلسیم باعث محکم و سفت شدن دیواره سلولی می شود
هیپوکلریت کلسیم باعث سفت شدن و جذب بیشتر آب در قارچ می شود
بار میکروبی خاک را کمتر می کند
خاک را قلیایی می کند
پس رشد برخی کپک ها کند می شود
اصولا کلر گندزداست
و کلسیم باعث قوام بیشتر قارچ می شود
شوری هیپوکلریت کلسیم کمتر از نمک طعام است
با چند دوره استفاده بار باکتریایی سالن کم می شود
خرید با مقدار بیشتر ارزان تر استبازگشت